[ Prijava ]
doc. dr. Said Pašalić

Pašalić Said je rođen 28.02.1955. godine u mjestu Stari Majdan, opština Sanski Most, država Bosna i Hercegovina.
Osnovnu školu je završio u rodnom mjestu 1970. godine, Mašinsku tehničku školu 1974. godine u Tuzli, a Višu tehničku strojarsku školu Karlovac odjeljenje u Bihaću 1977. godine s temom diplomskog rada ˝ Projektovanje tehnološkog postupka izrade spremnika za mazut u zavarenoj izvedbi ˝.
Završio je Mašinski fakultet u Banja Luci 1983. godine, a tema diplomskog rada mu je bila ˝ Projektovanje procesa izrade mesingane navojne čahure na jednovretenom automatskom strugu sa revolver glavom ˝.
Prije rata radio je 14 godina u firmi ˝Rudi Čajavec˝ u radnoj organizaciji ˝ Fabrika Elektromehanike ˝ u Banja Luci. Tu je radio 5 godina kao konstruktor-tehnolog u tehnologiji obrade rezanjem, zatim 2 godine kao operativni inženjer u pogonu obrade rezanjem i 7 godina kao rukovodilac tog pogona.
Poslije rata radio je 3 godine kao profesor u Mješovitoj srednjoj školi ˝ Safet Krupić ˝ u Bosanskoj Krupi kad je položio i pedagošku grupu predmeta kao i stručni ispit u Bihaću. Iz pomenute Srednje škole prelazi 2002. godine u fabriku ˝ BORI ˝ u Bosanskoj Krupi (danas ˝ KRUPA KABINE ˝) u kojoj radi kao tehnolog na obradi plastičnim deformisanjem i obradi rezanjem i istovremeno vodi program proizvodnje poljoprivredne mehanizacije i kabina čiji se podsklopovi i sklopovi izvode uglavnom zavarivanjem.
Nakon ove firme radi 2 godine u fabrici ˝ NOVI MOST ˝ u Bosanskoj Krupi na sličnim poslovima kao i na tehnološkoj razradi kostura autobusa firme ˝ BredaMenariniBus ˝ iz Bolonje (Italija).
Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću je magistrirao 27.02.2009. godine s temom ˝ Prilog istraživanju utjecaja sile držača lima na kvalitet i stabilnost procesa dubokog izvlačenja ˝ nakon čega je bio spoljnji saradnik tj. Viši asistent 2 godine na Tehničkom fakultetu Bihać, a u tom svojstvu je postao 28.01.2011. i zaposlenik navedene Institucije. Doktorirao je 12.01.2015. godine na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću s temom ˝ Modeliranje i optimizacija sila dubokog izvlačenja lima i uticaj na kvalitet i stabilnost procesa ˝ . U zvanje docenta je promovisan 02.04.2015. godine na navedenoj Instituciji u kojoj i danas radi.
Oženjen je Ademirom i otac je Sabine i Majde.


Edukacija i akademske titule
STEPEN NAZIV TEZE
Doktor nauka, disertacija "Modeliranje i optimizacija sila dubokog izvlačenja lima i uticaj na kvalitet i stabilnost procesa" 12.01.2015.god., Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću
Magistar nauka, teza " Prilog istraživanju utjecaja sile držača lima na kvalitet i stabilnost procesa dubokog izvlačenja ", 27.02.2009. god., Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću
Diplomski studij „Projektovanje procesa izrade mesingane navojne čahure na jednovretenom automatskom strugu sa revolver glavom” , 1983. god., Mašinski fakultet u Banja Luci

Naučno istraživački rad
Detaljni CV možete pogledati na sljedećem linku


Info blok
  • Objavljeno u kategorijama:NASTAVNO OSOBLJE
  • Objavio korisnik Webmaster
  • Pročitana 5235 puta
Univerzitet u Bihaću