[ Prijava ]
BIOEMIS - VijestiSastanak koordinatora i info dani (24 – 26. april 2014)

Na sljedećem linku možete preuzeti program sastanka koordinatora koji će se održati u periodu od 24 - 26. aprila 2014. godine u Bihaću.II sastanak BiH partnera

U rektoratu Sveučilištu u Mostaru, koji je održan drugi sastanak partnera BiH u projektu BioEMIS.
Na sastanku je fokusiran na razvoj nastavnog plana i programa za sva tri ciklusa studija, obuke nastavnika univerziteta u BiH u partnerskim univerzitetima iz EU, nabavku opreme i razvoj nastavnih materijala, kontrola kvaliteta i monitoringa; prošlosti aktivnosti na širenju projekta; planiranje budućih aktivnosti i sastanaka.
Učesnici su posjetili i Fakultet inženjerstva i računarstva.

Sastanku su prisustvovali predstavnici sva četiri partnerskih univerziteta u Bosni i Hercegovini: Sveučilište u Mostaru, Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitet u Bihaću i Sveučilišta u Istočnom Sarajevu.BioEMIS - II sastanak konzorcija

U Budvi je 16. do 21 mart 2013. II održan sastanak Tempus projekta konzorcija BioEMIS (studije U bioinženjeringa i medicinske informatike).
Program sastanka uključuje prezentaciju rezultata projektnih aktivnosti iz prethodnog perioda, kao i smjernice i planove za budućnost.

Projekt okuplja univerziteta iz Velike Britanije, Francuske, Finske, Slovenije, Srbije, Crne Gore i četiri javnih univerziteta u BiH.


BioEMIS - I sastanak konzorcija

Prvi sastanak konzorcija univerzitetskih partnera održan je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Birmingham.


Univerzitet u Bihaću