[ Prijava ]
BIOEMIS - Kontakt

UNIVERZITET U BIHAĆU
TEHNIČKI FAKULTET BIHAĆ
Ulica Irfana Ljubijankića bb
77000 Bihać
Bosna i Hercegovina
Telefon: 00387 37 226 273 lokal 103
eMail : tfb@bih.net.ba

Univerzitet u Bihaću