[ Prijava ]
Obuka studenata i nastavnika za korištenje informacionog sistema TFB 2015/16 GODINE

OBUKA STUDENATA I SEMESTRA, akademske 2015/2016 godine 

1. GRAĐEVINSKI + DRVNOINDUSTRIJSKI ODSJEK – PONEDJELJAK 07.12.2015 - 10.00 - AMFITEATAR 

2. ELEKTROTEHNIČKI ODSJEK – PONEDJELJAK 07.12.2015 - 13.00 - AMFITEATAR

3. TEKSTILNI ODSJEK + MAŠINSKI ODSJEK – PONEDJELJAK 07.12.2015 - 14.00 - AMFITEATAR

Napomena: Svi studenti I semestra dužni su prisustvovati obuci

OBUKA NASTAVNIKA 

4. SRIJEDA, 09.12.201.- 12.00 SALA- 5


Info blok
Univerzitet u Bihaću