[ Prijava ]
Objavljen u Srijeda, 02.03.2016 u 08:24, prije 3 godina 2 sedmica 5 dana 19 sati 3 minuta 45 sekunde
Objava odbrane doktorata mr. sci Mirzeta Beganovića

TEHNIČKI FAKULTET
UNIVERZITETA U BIHAĆU
- Postdiplomski studij –
                         
O  B  J  A  V  LJ  U  J  ENa Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 26.marta 2016.godine u 11 sati, u amfiteatru Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana doktorata iz tehničkih nauka  kandidata mr. sc. Mirzeta Beganovića, dipl.ing.maš.,  na temu:


"Eksperimentalno-numerička analiza i matematičko modeliranje kritične krutosti prstena cijevi od kompozitnih materijala”.

 pred komisijom: 
                  
Predsjednik: Prof.dr.sc. Zijah Burzić,
Vojnotehnički institut Beograd,  
Članovi: Prof.dr.sc. Fadil Islamović, mentor,
Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću,   
Prof.dr. sc.  Dženana Gačo,član, 
Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću,
Prof. dr. sc. Slaviša Putić, član,
Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu,
Doc.dr.sc. Samir Vojić, član,
Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.  
          

Doktorski rad  može se pogledati u biblioteci Tehničkog fakulteta Ul. Dr Irfana Ljubijankića bb Bihać i u Rektoratu Univerziteta u Bihaću.

Pristup odbrani je slobodan.

Info blok
Univerzitet u Bihaću