[ Prijava ]
Objavljen u Četvrtak, 03.03.2016 u 08:29, prije 2 godina 3 mjeseci 3 sedmica 2 dana 20 sati 34 minuta 36 sekunde
Odbrana magistarskog/master rada kandidata Alena Hodžića, BSc. el.

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 10. marta 2016. godine u 10 sati, u prostorijama Tehničkog fakulteta, održat ce se javna odbrana magistarskog/master rada kandidata Alena Hodžića, bachelera elektrotehnike na temu:"UPRAVLJANJE TELEOPERACIJSKIM SISTEMOM ZASNOVANO NA UPOTREBI METODE NADZIRANOG UPRAVLJANJA PRI PROMJENJIVOM KOMUNIKACIJSKOM KAŠNJENJU"pred komisijom:

    Red.prof. dr. sci. Petar Marić, predsjednik,
    Elektrotehnički fakultet Banja Luka
    Doc. dr. Edin Mujčić, mentor
    Univerzitet u Bihaću, Tehnički fakultet
    Doc. dr. Samir Vojić, član
    Univerzitet u Bihaću, Tehnički fakultet

Info blok
Univerzitet u Bihaću