[ Prijava ]
Objavljen u Četvrtak, 10.03.2016 u 08:34, prije 3 godina 1 sedmica 4 dana 18 sati 48 minuta 40 sekunde
Odbrana magistarskog/master rada kandidata Anela Toromana, BSc. el.

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 31.03.2016 godine u 12 sati, u prostorijama Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana magistarskog/master rada kandidata Alena Toromana, bachelera elektrotehnike na temu: "KVALITET SERVISA U MPLS MREŽAMA"


pred komisijom:
    prof. dr. Petar Marić, redovni profesor, predsjednik,
    Univerzitet u Banjaluci, Elektrotehnički fakultet
    prof. dr. Zlatko Bundalo, redovni profesor, mentor
    Univerzitet u Banjaluci, Elektrotehnički fakultet
    doc. dr. Edin Mujčić, član
    Univerzitet u Bihaću, Tehnički fakultet

Info blok
Univerzitet u Bihaću