[ Prijava ]
Odbrana magistarskog/master rada kandidatkinje Adele Gluhalić, BSc. drvne industrije.

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 13.10.2016. godine u 12 sati, u prostorijama Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana magistarskog/master rada kandidata Adele Gluhalić, bachelera drvne industrije na temu: "ANALIZA I PRIMJENA MODERNIH OBRADNIH PROCESA U PROIZVODNJI I PRERADI FURNIRA" 

pred komisijom:

Prof. dr. Omer Salah Eldien, predsjednik,
Univerzitet u Bihaću Tehnički fakultet,
Van. prof. dr. Atif Hodžić, mentor
Univerzitet u Bihaću Tehnički fakultet,
Doc. dr. Ekrem Nezirević, član
Univerzitet u Bihaću Tehnički fakultet.

Info blok
Univerzitet u Bihaću