[ Prijava ]
Objavljen u Srijeda, 21.09.2016 u 09:13, prije 4 godina 9 mjeseci 18 sati 59 minuta 13 sekunde
PONOVNI KONKURS/NATJEČAJ

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Bihaću broj: 06-5293/2016 od 8.9.2016.godine,raspisuje se 

PONOVNI KONKURS/NATJEČAJ

za angažman, izbore u zvanja i napredovanje u umjetničko-nastavnom zvanju, nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Bihaću – Tehničkom fakultetu,  u akademskoj  2016/2017godini  

Više detalja na sljedećem linku: KONKURS

Konkurs je objavljen 17.9.2016. godine u "Oslobođenju" Sarajevo i ostaje otvoren do 3.10.2016.godine.

Info blok
Univerzitet u Bihaću