[ Prijava ]
Objavljen u Utorak, 11.10.2016 u 09:01, prije 2 godina 8 mjeseci 2 sedmica 2 dana 1 sati 43 minuta 30 sekunde
Odbrane doktorske disertacije kandidata mr.sc. Damira Hodžića

TEHNIČKI FAKULTET
UNIVERZITETA U BIHAĆU
- Postdiplomski studij –
                         
O  B  J  A  V  LJ  U  J  ENa Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 12. novembra 2016. godine u 10 sati, u amfiteatru Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana doktorata iz tehničkih nauka  kandidata mr.sc. Damira Hodžića, dipl.ing.maš.,  na temu:

"Numeričko-eksperimentalna analiza izvijanja plastične preklopive ambalaže”.

pred komisijom: 
                  
Predsjednik: Emeritus prof.dr.sc. Milan Jurković,
Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću,  
Članovi: Prof.dr.sc. Taško Maneski,  mentor,
    Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu,   
Prof. dr. sc.  Zijah Burzić,  
Vojnotehnički institut Beograd,
Prof. dr. sc. Džafer Kudumović, 
Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli,
Prof. dr. sc. Samir Vojić, 
Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.  
          

Doktorski rad  može se pogledati u biblioteci Tehničkog fakulteta, Ul. Dr Irfana Ljubijankića bb, Bihać i u Rektoratu Univerziteta u Bihaću.

Pristup odbrani je slobodan.

Info blok
Univerzitet u Bihaću