[ Prijava ]
Objavljen u Ponedeljak, 12.12.2016 u 10:08, prije 2 godina 3 mjeseci 1 sedmica 2 dana 16 sati 37 minuta 14 sekunde
Odbrane doktorske disertacije kandidata mr.sc. Sanela Buljubašića

TEHNIČKI FAKULTET
UNIVERZITETA U BIHAĆU
- Postdiplomski studij –
 
O  B  J  A  V  LJ  U  J  ENa Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 20.januara 2017. godine u 10 sati, u amfiteatru Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana doktorata iz tehničkih nauka   kandidata mr.sc. Sanela Buljubašića, dipl.ing.maš.,  na temu:

"Pouzdanost sistema vodosnabdjevanja projektovanog po principima fraktala”

pred komisijom:
 
Predsjednik:  Emeritus prof.dr.sc. Milan Jurković ,
Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću,  
Članovi: Emeritus prof.dr.sc. Džemo Tufekčić,  mentor ,
    Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli,   
Emeritus prof. dr. sc.  Munir Jahić, član,  
  Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću,
Red. prof. dr. sc. Fadil islamović, član,  
Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću,
Van. prof. dr. sc. Atif Hodžić, član,  
Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.  
          

Doktorski rad  može se pogledati u biblioteci Tehničkog fakulteta, Ul. Dr Irfana Ljubijankića bb, Bihać i u Rektoratu Univerziteta u Bihaću.

Pristup odbrani je slobodan.

Info blok
Univerzitet u Bihaću