[ Prijava ]
Objavljen u Utorak, 13.12.2016 u 12:46, prije 2 godina 7 mjeseci 1 sedmica 3 dana 18 sati 10 minuta 56 sekunde
Odbrane doktorske disertacije kandidata mr.sc. Sanela Gredelja

TEHNIČKI FAKULTET
UNIVERZITETA U BIHAĆU
- Postdiplomski studij –
 
O  B  J  A  V  LJ  U  J  ENa Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 21.januara 2017. godine u 11 sati, u amfiteatru Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana doktorata iz tehničkih nauka   kandidata mr.sc. Sanela Gredelja, dipl.ing.maš.,  na temu:

"Istraživanje utjecaja vibracija obradnih sistema na stohastično i haotično ponašanje procesa obrade"

pred komisijom: 
Predsjednik: Red.prof.dr.sc. Fadil Islamović ,
Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću,  
Članovi: Emeritus prof.dr.sc. Milan Jurković,  mentor ,
    Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću,   
Emeritus prof. dr. sc.  Džemo Tufekdžić, član,  
Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli,
Red. prof. dr. sc. Sabahudin Ekinović, član,  
Mašinski fakultet fakultet Univerziteta u Zenici, član,
Van. prof. dr. sc. Atif Hodžić, član,  
Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.  
          

Doktorski rad  može se pogledati u biblioteci Tehničkog fakulteta, Ul. Dr Irfana Ljubijankića bb, Bihać i u Rektoratu Univerziteta u Bihaću.

Pristup odbrani je slobodan.

Info blok
Univerzitet u Bihaću