[ Prijava ]
Objavljen u Utorak, 27.12.2016 u 09:48, prije 1 godina 9 mjeseci 3 sedmica 6 dana 10 sati 49 minuta 54 sekunde
Odbrana magistarskog/master rada kandidata Irnada Kovačevića, BSc. građevine.

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 14.01.2017. godine u 11:00 sati, u prostorijama Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana magistarskog/master rada kandidata Irnada Kovačevića, bachelera građevine na temu:

"ODREĐIVANJE NAJPOVOLJNIJIH PARAMETARA MINIRANJA OVISNO O FIZIČKO-MEHANIČKIM KARAKTERISTIKAMA KAMENOLOMA U CAZINU" 

pred komisijom:

    Van.prof.dr. Kemal Gutlić, predsjednik,
    Red.prof.dr. Branko Božić, mentor
    Van.prof.dr. Edis Softić, član

Info blok
Univerzitet u Bihaću