[ Prijava ]
Objavljen u Petak, 10.02.2017 u 13:11, prije 1 godina 10 mjeseci 6 dana 8 sati 28 minuta 10 sekunde
OBAVIJEST O UPISU STUDENATA DRUGOG (II) CIKLUSA STUDIJA akad. 2016/2017. godine

OBAVIJEST
O UPISU STUDENATA DRUGOG (II) CIKLUSA STUDIJA akad. 2016/2017. godine

Upis kandidata u prvi demestar drugog ciklusa studija, na svim odsjecima, vršit će se
od 20.02. do 23.02.2017. godine u studentskoj službi fakulteta
- Pravo upisa imaju kandidati koji su izvršili prijavu na objavljeni konkurs.
- Kandidati koji nisu prijavljeni mogu izvršiti naknadno prijavu do 23.02. 2017.

Početak nastave je 27.02.2017. godine
Sastanak upisanih studenata je 24.02.2017. godine u 16:00 sati.

Studentska služba

Info blok
Univerzitet u Bihaću