[ Prijava ]
Objavljen u Ponedeljak, 12.06.2017 u 10:44, prije 1 godina 6 mjeseci 4 dana 12 sati 4 minuta 36 sekunde
J A V N I K O N K U R S

Na osnovu Odluke Senata JU „Univerziteta u Bihaću“, broj: 06-3484/2017 od 25.05.2017. godine, objavljuje se  

J A V N I    K O N K U R S

1.  Za izbor u naučno-nastavno zvanje ( napredovanje u naučno-nastavnom  zvanju) docent za predmet Upravljanje kvalitetom, 1 izvršilac, na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, i

2.  Za izbor (reizbor) u naučno-nastavno zvanje docent za užu naučnu oblast Arhitektonsko projektovanje i organizacija građenja, 1 izvršilac, na Tehničkom fakultetu  Univerziteta u Bihaću.

Više podataka na sljedećem linku : konkurs

Konkurs je objavljen 06.juna 2017godine u "Oslobođenju" Sarajevo i ostaje otvoren do 21.juna 2017 godine


Info blok
Univerzitet u Bihaću