[ Prijava ]
Objavljen u Ponedeljak, 27.11.2017 u 10:11, prije 3 godina 3 mjeseci 1 sedmica 4 dana 22 sati 6 minuta 4 sekunde
J A V N I K O N K U R S za ponovni izbor (reizbor) nastavnika na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću

JU „ UNIVERZITET U BIHAĆU“
TEHNIČKI  FAKULTET U BIHAĆU
BIHAĆ

Na osnovu Odluke Senata JU „Univerziteta u Bihaću“, broj: 06-6634/2017 od 26.10.2017. godine, objavljuje se J A V N I    K O N K U R S
za ponovni izbor (reizbor) nastavnika na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću1. Ponovni  izbor (reizbor) u naučnonastavno zvanje  docent , 1  izvršilac,  za: 
a) Naučnu oblast: Hemijska prerada drveta, Predmet: Hemija drveta, 
b) Naučnu oblast: Oplemenjivanje i dorada tekstila, Predmeti: Opća hemija i Tekstilna hemija

2. Ponovni  izbor (reizbor) u naučnonastavno zvanje  docent , 1  izvršilac,  za 
naučnu oblast: Tehnologije proizvoda od drveta.

Konkurs je otvoren do 04.12.2017 godine.

Više detalja na : konkurs-reizbor.pdf

Info blok
Univerzitet u Bihaću