[ Prijava ]
Objavljen u Četvrtak, 07.12.2017 u 11:57, prije 1 godina 6 dana 10 sati 52 sekunde
Obraćanje Dekana TFB povodom uspjeha naših studenata na: YEP/IEEE Inovacijski izazov 2017

Međunarodni institut inžinjera elektrotehnike i elektornike (IEEE) i Projekt zapošljavanja mladih (YEP), uz podršku Vlade Švicarske objavili su Javni poziv „Inovacijska šansa 2017“. Fokus ovog projekta je bio zainteresirati što veći broj studenata, asistenata i profesora na visokoškolskim ustanovama u BiH da uzmu učešće u ovom inovacijskom izazovu.

Nakon prezentacije projekta „Inovacijska šansa 2017“ na Tehničkom fakultetu u Bihaću, naši studenti iz poznate inovativne porodice Ferizović, Samija, Samida i Harun odvažili su se i prijavili vlastiti inovativni projekt „Vertikalne vjetroturbine sa stacionarnim samopodešavajućim lopaticama“, koji je u konkurenciji 22 inovativna rada, na naše veliko zadovoljstvo osvojio I mjesto na Inovacijskom kongresu održanom početkom ovog mjeseca na Burch Univerzitetu u Sarajevu.

Ovom prilikom želim javno čestitati studentima Tehničkog fakulteta u Bihaću na ovom prestižnom uspjehu u želji da ćemo i nakon njihova okončanja školovanja nastaviti uspješnu saradnju u okviru Društva inovatora USK-a, koje egzistira na našem fakultetu.

Naravno ovim uspjehom se ne okončavaju aktivnosti niti na Projektu, niti na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Mi smo u fazi potpisivanja Memoranduma o saradnji sa nosiocima projekta koji ima za cilj da zajednički djelujemo na razvoju, podršci i transparentnosti univerzitetskih preduzetničkih ekosistema, usmjerenih razvoju tehničkih inovacija i transformaciji istih u uspješne poslovne poduhvate. S tim u vezi u narednoj godini ćemo na Tehničkom fakultetu u Bihaću uspostaviti Inovativni inkubator, koji će raditi na animiranju, podršci i podsticanju nastavnog osoblja, studenata i svršenih studenata za učešće u inovacijskim i preduzetničkim izazovima, te koordinirati u pružanju stručnih mentorstva na inovacijskim projektima.

Dekan fakulteta:
Prof. dr Atif Hodžić

Info blok
Univerzitet u Bihaću