[ Prijava ]
Objavljen u Petak, 25.05.2018 u 09:26, prije 1 godina 1 mjeseci 1 sati 20 minuta 50 sekunde
Odbrana magistarskog/master rada kandidata Ahmeta Goretića, BA građevine

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 29.06.2018 godine u 10:00 sati, u prostorijama Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana magistarskog/master rada kandidata Ahmeta Goretića, BA građevine na temu:

 "UTICAJ GEOMEHANIČKIH KARAKTERISTIKA TLA I STIJENA NA ODABIR VRSTE TEMELJENJA SA ASPEKTA STABILNOSTI NA PODRUČJU CAZINA" 

pred komisijom:

    Emeritus Prof.dr. Munir Jahić, predsjednik komisije,   
    Red.prof.dr. Branko Božić, mentor,
    Van.prof.dr. Edis softić, član,

Info blok
Univerzitet u Bihaću