[ Prijava ]
Objavljen u Utorak, 19.06.2018 u 08:18, prije 1 godina 1 mjeseci 2 dana 23 sati 41 minuta 48 sekunde
PROMOCIJA MAGISTRANATA I DIPLOMANATA TFB-a

U petak 22.06.2018, u prostorijama Muzeja I zasjedanja AVNOJA u 10:00 sati, održat će se svečena promocija diplomanata i magistranata Tehničkog fakulteta u Bihaću i to:

VI - generacija drugog ciklusa - magistara

XVII - generacija diplomiranih inžinjera mašinstva

X - generacija prvog ciklusa - bakalaureat/bachelor
Mašinski odsjek
Elektrotehnički odsjek
Građevinski odsjek
Tekstilni odsjek
Drvnoindustrijski odsjek

Info blok
Univerzitet u Bihaću