[ Prijava ]
Master studij iz oblasti Digitalnog emitovanja i širokopojanih tehnologija

Master studij iz oblasti Digitalnog emitovanja i širokopojanih tehnologija


Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću je jedan od partnera u međunarodnom projektu u okviru Erasmus+ programa za razvoj u visokom obrazovanju. Projekat nosi naziv "Implementation of the study program - Digital Broadcasting and Broadband Technologies (Master studies) / DBBT-MS", 561688-ERR-1-2015-1-HK-ERRKA2-SVNE-JR, odnosno Implementacija studijskog programa Digitalno emitovanje i širokopojasne tehnologije (master studije).

Master studij Digitalno emitovanje i širokopojasne tehnologije je pravi izbor za kandidate koji žele da steknu znanja i vještine iz oblasti digitalnog emitovanja i širokopojasnih tehnologija, budu osposobljeni za projektovanje, realizovanje i održavanje sistema baziranih na ovim tehnologijama, kao i pripremu i realizaciju složenijih projekata iz ove oblasti. Ishod procesa učenja je osposobljavanje studenata za obavljanje poslova produkcije i postprodukcije u oblasti multimedijalnih tehnologija i digitalne televizije. 

Master studij je akreditovan od strane Komisije domaćih i međunarodnih stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuka o akreditaciji visokoškolskih ustanova, imenovane od strane agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine. Ovaj master studijski program omogućava edukaciju studenata i kreiranje stručnjaka u oblasti digitalizacije, održavanje digitalnih sistema, kao i uvođenja novih širokopojasnih tehnologija i tehnologija za emitovanje. Master studij za digitalno emitovanje i širokopojasne tehnologije je u saglasnosti sa potrebama i razvojem tržišta, koje stalno teži povećanju digitalnih sadržaja i unapređenju mogućih multimedijalnih servisa, te omogućit će budućim studentima da stiču praktična znanja iz ove oblasti kroz moderno opremljene laboratorije i HDTV studio.

Master studij Digitalno emitovanje i širokopojasne tehnologije realizovan je modul studijskog programa Elektrotehnika, i traje jednu akademsku godinu (2 semestra, 60 ECTS bodova). Žavršetkom studija nudi se široki spektar zanimanja na poslovima vezanim za digitalnu televiziju, radio, internet, animaciju, studijski rad, razne vidove medija i sl.

Više informacija možete pronaći na https://dbbt.pr.ac.rs/Info blok
Univerzitet u Bihaću