[ Prijava ]
Objavljen u Petak, 05.10.2018 u 14:18, prije 8 mjeseci 2 sedmica 1 dana 6 sati 20 minuta 26 sekunde
Odbrana Magistarskog/master rada kandidata Amela Džanića, dipl.ing.el

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 09.11.2018 godine u 14:00 sati, u prostorijama Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana magistarskog/master rada kandidata Amela Džanića, diplomiranog inžinjera elektrotehnike:

 "WEB APLIKACIJA ZA PODRŠKU PROCESA IZGRADNJE INFORMACIONOG SISTEMA" 

pred komisijom:

    Red.prof.dr. Budimir Mijović predsjednik komisije,   
    Van.prof.dr. Muharem Kozić, mentor,
    Doc.dr. Jasna Hamzabegović, član,

Info blok
Univerzitet u Bihaću