[ Prijava ]
Objavljen u Četvrtak, 25.10.2018 u 09:47, prije 8 mjeseci 4 sedmica 1 dana 21 sati 37 minuta 43 sekunde
Odbrana Magistarskog/master rada kandidatkinje Edine Duranović

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 24.11.2018 godine u 11:00 sati, u prostorijama Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana magistarskog/master rada kandidatkinje Edine Duranović, BA građevine, pod nazivom :

 "ANALIZA VISOKIH OBJEKATA NA DINAMIČKA DJELOVANJA SA ASPEKTA IZBORA KONSTRUKTIVNOG SISTEMA NA PODRUČJU BIHAĆA" 

pred komisijom:

    Doc.dr. Aida Husetić predsjednik komisije,   
    Van.prof.dr. Sanin Džidić, mentor,
    Van.prof.dr. Edis Softić, član,

Info blok
Univerzitet u Bihaću