[ Prijava ]
Objavljen u Četvrtak, 04.04.2019 u 10:51, prije 1 godina 11 mjeseci 1 sedmica 1 dana 20 sati 59 minuta 58 sekunde
Odbrana Magistarskog/master rada kandidata Samira Alagića, BA elektrotehnike

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 11.05.2019 godine u 11:00 sati, u prostorijama Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana magistarskog/master rada kandidata Samira Alagića, BA elektrotehnike:

 "PRIMJENA BOOTSTRAP I JAVA SERVER FACES OKVIRA KAO FRONT-END-a U RAZVOJU WEB APLIKACIJE" 

pred komisijom:

    Red.prof.dr. Budimir Mijović predsjednik komisije,   
    Van.prof.dr. Muharem Kozić, mentor,
    Red.prof.dr. Zlatko Bundalo, član,

Info blok
Univerzitet u Bihaću