[ Prijava ]
Internet telefonija i televizija

Sadržaj predmeta:

Teoretski dio:

 1. Osnove telefonske tehnike.
 2. Telefonske mreže i njeni dijelovi.
 3. Switching.
 4. Signalizacija.
 5. Raspoloživost
 6. Telefonski signal.
 7. Vrste kompresora.
 8. Wave i parametarski kompresori.
 9. Digitalna obrada govornog signala.
 10. Upotreba Interneta za prijenos paketa.
 11. Internet protokoli za VoIP: IP, TCP, UDP, ARP, DNS, RTP, SCTP.
 12. VoIP signalizacije u javnim mrežama.
 13. VoIP signalizacije u korporativnim mrežama.
 14. Medijski, signalizacijski i adresni pristupnici (gateways).
 15. Kvaliteta paketiziranog telefonskog signala, E-model.
 16. Implementacija standarda za prijenos i kompresiju audio i video signala putem IP-a i bežičnih IP mreža: H.26Х, MPEG-1, MPEG-2 i MPEG-4.
 17. Video-telefonija i konferencija za prijenos preko Interneta.
 18. IPTV.

Praktični dio:

  Laboratorijske vježbe: Rješavanje praktičnih primjera iz navedenih oblasti.


Nastavni materijal
Internet telefonija i televizija (PDF)Download


Info blok
 • Objavljeno u kategorijama:SILABUSI DBBT
 • Objavio korisnik Amel Toroman
 • Pročitana 94 puta
Univerzitet u Bihaću