[ Prijava ]
Objava naučno-istraživačkog rada

Sadržaj:

Studenti stečeno znanje na studiju, i praktični rad objavljuju u naučnom/stručnom časopisu ili na konferenciji.


Izvorni naučni članak je samo prva objava originalnih istraživačkih rezultata, u takvom obliku da se istraživanje može ponoviti, a utvrđene činjenice provjeriti. Mora biti objavljen u naučnom časopisu sa recenzentskim sistemom prihvatanja radova i recenziran. Izvorni naučni članak može biti u cjelini objavljen u samostalnom zborniku znanstvene konferencije.

Info blok
  • Objavljeno u kategorijama:SILABUSI DBBT
  • Objavio korisnik Amel Toroman
  • Pročitana 123 puta
Univerzitet u Bihaću