[ Prijava ]
Objavljen u Četvrtak, 25.04.2019 u 09:27, prije 2 mjeseci 3 sedmica 6 dana 22 sati 46 minuta 51 sekunde
Odbrana Magistarskog/master rada kandidata Aldina Mahmutovića, BA građevine

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 25.05.2019 godine u 10:00 sati, u prostorijama Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana magistarskog/master rada kandidata Aldina Mahmutovića, BA građevine:

 "SAVREMENE METODE SANACIJE I OJAČANJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA" 

pred komisijom:

    Van.prof.dr. Amir Čaušević predsjednik komisije,   
    Van.prof.dr. Sanjin Džidić, mentor,
    Van.prof.dr. Edis Softić, član,

Info blok
Univerzitet u Bihaću