[ Prijava ]
Objavljen u Četvrtak, 20.06.2019 u 10:03, prije 1 mjeseci 1 dana 22 sati 14 minuta 32 sekunde
Odbrana Magistarskog/master rada kandidatkinje Sabine Kozlica, BA građevine

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 29.06.2019 godine u 10:00 sati, u prostorijama Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana magistarskog/master rada kandidatkinje Sabine Kozlica, BA građevine:

 "OTPORNOST NA POŽAR ARMIRANOBETONSKIH PROSTIH GREDA BAS EN 1992-1-2" 

pred komisijom:

    Van.prof.dr. Dženana Gačo predsjednik komisije,   
    Van.prof.dr. Sanin Džidić, mentor,
    Van.prof.dr. Edis Softić , član,

Info blok
Univerzitet u Bihaću