[ Prijava ]
Objavljen u Srijeda, 23.10.2019 u 08:41, prije 1 godina 4 mjeseci 1 sedmica 1 dana 12 sati 41 minuta 13 sekunde
Odbrana Magistarskog/master rada kandidatata Suvada Joldića, BA građevine

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 28.10.2019 godine u 10:00 sati, u prostorijama Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana magistarskog/master rada kandidata Suvada Joldića, BA građevine:

 "PRORAČUN ČELIČNE KONSTRUKCIJE PRODAJNO-SKLADIŠNE HALE PREMA EUROCODU" 

pred komisijom:

    Doc.dr. Seid Žapčević predsjednik komisije,   
    Van.prof.dr. Dženana Gačo, mentor,
    Doc.dr. Damir Hodžić , član,

Info blok
Univerzitet u Bihaću