[ Prijava ]
Objavljen u Četvrtak, 30.07.2020 u 10:50, prije 3 mjeseci 4 sedmica 11 sati 4 minuta 47 sekunde
Ponovljeni konkurs Univerziteta u Bihaću

Univerzitet u Bihaću raspisuje ponovljeni Konkurs/Natječaj za izbor u zvanja i angažman nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Bihaću u akademskoj 2020/2021. godini i izbor u zvanje nastavnika i saradnika u radnom odnosu na Univerzitetu u Bihaću. Detalji konkurssa su dostupni na sljedećem linku: pdf-dokument

Info blok
Univerzitet u Bihaću