[ Prijava ]
Objavljen u Četvrtak, 22.10.2020 u 23:32, prije 11 mjeseci 1 sedmica 3 dana 1 sati 32 minuta 6 sekunde
Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću: Odbrana prve doktorske disertacije po Bolonjskom procesu

Dana 20.10.2020. godine na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, magistar drvne industrije Redžo Hasanagić odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom „Matematičko modeliranje i optimizacija parametara termičke modifikacije konstrukcijskog drveta i njihov uticaj na čvrstoću savijanja i istezanja“. Pored naučnog doprinosa kojeg nosi doktorska disertacija, dodatan značaj je i to da se radi o prvoj odbrani doktorske disertacije po Bolonjskom procesu (3 + 2 + 3) na Univerzitetu u Bihaću. 

Doktorska disertacija rađena je pod mentorstvom Van.prof.dr. Atifa Hodžić, a ista je branjena je pred komisijom u sastavu: Emeritus Red.prof.dr. Salah-Eldien Omer (predsjednik), Van.prof.dr. Minka Ćehić (član), Red.prof.dr. Miha Humar (član) i Red.prof.dr. Marko Petrič (član)

Tokom izrade doktorske disertacije svoja istraživanja Hasanagić je obavljao i na Biotehnološkom fakultetu Univerziteta u Ljubljani, pod nadzorom i vodstvom profesora Humar i Petrič, koji su zbog trenutne situacije sa pandemijom Corona virusa odbrani doktorske disertacije učestvovali putem video linka, kao ravnopravni članovi komisije, što je u dodatnom doprinijelo značaju odbrani doktorske disertacije.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Info blok
Univerzitet u Bihaću