[ Prijava ]
Objavljen u Utorak, 29.06.2021 u 07:55, prije 3 mjeseci 17 sati 12 minuta 30 sekunde
Promocija univerzitetskog udžbenika "Tehnologija presovanja Al-legura sa sniženim sadržajem olova"

U amfiteatru Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću održana je promocija univerzitetskog udžbenika "Tehnologija presovanja Al-legura sa sniženim sadržajem olova".
Autori ovog udžbenika, koji je nastao kao rezultat međunarodnog naučnog projekta "Tehnologija presovanja AA6026 legure i projektovanje osobina u procesu jednostepenog i sekundarnog termičkog starenja" u okviru programa HORIZON 2020 su van. prof. dr. Dženana Gačo, van. prof. dr. Damir Hodžić, red. prof. dr. Atif Hodžić i red. prof. dr. Fadil Islamović.
Važno je istaknuti da je u okviru istraživanja proizvedena poboljšana legura AA6026 koja može naći svoju praktičnu primjenu u industriji transportnih sredstava, poljoprivrednoj mehanizaciji, građevinarstvu, elektrotehnici i elektronici.

Info blok
Univerzitet u Bihaću