[ Prijava ]
Doc.dr. Redžo Hasanagić dobitnika nagrade Ron Cockcroft (RCA) 2022

Doc.dr. Redžo Hasanagić, nastavnik na odsjeku Drvna industrija Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću je jedan od 13 dobitnika nagrade Ron Cockcroft (RCA) 2022. Među nagrađenim su se našli istraživači iz drugih zemalja svijeta kao što su Kostarika, Kina, Indija, Poljska, Švedska, Italija, Francuska, Turska. Ovom nagradom, kolega Hasanagić je povećao međunarodnu vidljivost i prepoznatljivost Univerziteta u Bihaću.

RCA je program koji se temelji na zaslugama za promicanje međunarodne svijesti o razvoju istraživanja u zaštiti drveta. Međunarodna istraživačka skupina za zaštitu drveta (poznata do 10. juna 2004. kao The International Research Group on Wood Preservation) (IRG-WP) pokrenuta je kao neovisna istraživačka skupina u januaru 1969. kako bi nastavila rad prethodne grupe stručnjaka za zaštitu drveta koja je osnovana je na prijedlog Austrije 1965. godine od strane Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) u Parizu, Francuska.

Kroz svjetsku suradnju, IRG-WP olakšava sudjelovanje sposobnih mladih istraživača u zajedničkim istraživanjima svojih radnih skupina pomoću programa Ron Cockcroft Award, olakšava kontakte između istraživača koji rade na složenim problemima zaštite i trajnosti drveta, pruža pomoć i poticaj naučnicima u zemljama u razvoju da omoguće doprinos njihovim istraživačkim aktivnostima.

Info blok
Univerzitet u Bihaću