[ Prijava ]
Objavljen u Četvrtak, 15.09.2022 u 12:12, prije 2 sedmica 1 dana 2 sati 13 minuta 18 sekunde
PRELIMINARNA LISTA PRIJAVLJENIH KANDIDATA NA PRVOM I DRUGOM PRIJAVNOM ROKU za upis u 1. godinu I ciklusa Interdisciplinaranog studija ak. 2022/23 godine

Preliminarnu listu prijavljenih kandidata na prvom i drugom prijavnom roku za upis u 1. godinu  I ciklusa ak. 2022/23 godine Interdiscipliniranog studija Šumarstvo i drvna industrija možete preuzeti sa sljedećeg linka: Interdisciplinarni_studij_S-DI.pdf

Info blok
Univerzitet u Bihaću