[ Prijava ]
red. prof. dr. Isak Karabegović

Rođen je 19.10.1955.godine u Bihaću, gdje je završio osnovnu i srednju tehničku školu. Po završetku srednje škole upisao se na Mašinski fakultet u Sarajevu gdje je diplomirao 07.07.1978. godine. Nakon diplomiranja radio je u RO »INCEL« u Cazinu na radnom mjestu šefa mašinskog održavanja. Godine 1979. provodi dva mjeseca u SR Njemačkoj na specijalizaciji održavanja opreme i mašina za izradu papira i kartona. Oktobra 1980. god. prelazi u stalni radni odnos u zvanju asistenta na Višu tehničku školu u Bihaću i do danas radi u visokoškolskom obrazovanju. Obavljao funkciju rektora u jednom mandatu.


Edukacija i akademske titule / Education
STEPENNAZIV TEZE 
Doktor nauka, disertacija
PhD Thesis
“Uporedne metode dinamičkog modeliranja za proračun drumskih kopnenih vozila”, 25.02.1989.god., Mašinski fakultet u Sarajevu
Magistar nauka, teza
Master Thesis
“Prilog analizi vibracija elastične automobilske konstrukcije” 11.11.1983.god., Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb
Diplomski studij
Diploma Thesis
07.07.1978. god., Mašinski fakultet u Sarajevu

Naučno istraživački rad
Podatke o naučno-istraživačkom radu možete pogledati na sljedećem linku.

Curriculum Vitae (CV)
Bosanski : CV
Engleski  : EuroPass CV.

Info blok
  • Objavljeno u kategorijama:PROFESORI
  • Objavio korisnik Webmaster
  • Pročitana 6085 puta
Univerzitet u Bihaću