[ Prijava ]
Objavljen u Petak, 23.09.2022 u 14:04, prije 2 mjeseci 1 sedmica 2 sati 17 minuta 20 sekunde
Odluka senata Univerziteta u Bihaću o dodatnom popravnom ispitnom roku za akademsku 2021/22

Odluku senata Univerziteta u Bihaću o dodatnom popravnom ispitnom roku za akademsku 2021/22 možete preuzeti sa sljedećeg linka: OdlukaPopravniRok.pdf

Info blok
Univerzitet u Bihaću