[ Prijava ]
Red. prof. dr. Samir Vojić

Rođen 1973. god. u Orašcu, općina Bihać. U Orašcu je završio osnovnu školu , a srednju saobraćajno-tehničku školu završio u Bihaću. Upisao Mašinski fakultet u Bihaću 1995/1996. godine i diplomirao kao redovni student 2000. god., nakon čega zasniva radni odnos na Tehničkom fakultetu u Bihaću.


Edukacija i akademske titule
STEPENNAZIV TEZE
Doktor nauka, disertacija"PRIMJENA ROBOTSKE VIZIJE PRI PROSTORNOM VOĐENJU INDUSTRIJSKIH ROBOTA" 01.07.2011, Tehnički fakultet Bihać
Magistar nauka, teza"Programiranje mobilnih industrijskih robota u procesu sortiranja i skladištenja gotovih proizvoda", 10.06.2005., Tehnički fakultet Bihać
Diplomski studij05.05.2000. god., Tehnički fakultet Bihać

Naučno istraživački rad
Podatke o naučno-istraživačkom radu možete pogledati na sljedećem linku.

Info blok
  • Objavljeno u kategorijama:PROFESORI
  • Objavio korisnik Webmaster
  • Pročitana 3301 puta