[ Prijava ]
Konkursi
Strana 1 od 5 pp12345pp
Konkurs za angažman nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Bihaću u 2022/23.
Objavljena u Utorak, 05.07.2022 u 09:20 u kategorijama Aktualne vijesti, Vijesti, Konkursi | pročitana 854 puta |

Univerzitet u Bihaću raspisuje Konkurs za izbor u zvanja i angažman nastavnika i saradnika akademskoj 2022/2023. godini kao i izbor u zvanje nastavnika i saradnika u radnom odnosu na Univerzitetu u Bihaću...

Konkurs za upis studenata na Univerzitet u Bihaću za 2022/2023
Objavljena u Ponedeljak, 27.06.2022 u 11:09 u kategorijama Konkursi, Aktualne vijesti, Vijesti | pročitana 1545 puta |

Univerzitet u Bihaću objavljuje Konkurs za upis studenata u I (prvu) godinu I, II i III ciklusa studija na fakultete Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2022/2023....

Konkurs za upis studenata na Univerzitet u Bihaću
Objavljena u Ponedeljak, 21.06.2021 u 11:22 u kategorijama Vijesti, Konkursi, Aktualne vijesti | pročitana 3650 puta |

Univerzitet u Bihaću objavljuje Konkurs za upis studenat/ica u prvu godinu Prvog, Drugog i Trećeg ciklusa studija na fakultete Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2021/2022. godini.

Poslovnik o radu komisije za provođenje javnog konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na mjesto sekretara fakulteta
Objavljena u Četvrtak, 02.07.2020 u 12:27 u kategorijama Aktualne vijesti, Vijesti, Konkursi | pročitana 2256 puta |

Poslovnik o radu komisije za provođenje javnog konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na mjesto sekretara fakulteta

Poziv kandidatima za održavanje pismenog ispita za prijem u radni odnos
Objavljena u Četvrtak, 02.07.2020 u 09:31 u kategorijama Vijesti, Konkursi, Aktualne vijesti | pročitana 2469 puta |

Poziv kandidatima za održavanje pismenog ispita za prijem u radni odnos "samostalnog referenta u studentskoj službi"

PONOVLJENI KONKURS ZA IZBOR NASTAVNIKA I SARADNIKA 2019/2020
Objavljena u Utorak, 23.07.2019 u 13:11 u kategorijama Aktualne vijesti, Vijesti, Konkursi | pročitana 2749 puta |

PONOVLJENI KONKURS ZA IZBOR NASTAVNIKA I SARADNIKA 2019/2020

KONKURS / NATJEČAJ za upis studenata u I godinu studija na fakultete Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2019/2020 godini na I, II, i III ciklus studija
Objavljena u Petak, 21.06.2019 u 11:36 u kategorijama Konkursi, Aktualne vijesti, Vijesti | pročitana 4816 puta |

KONKURS / NATJEČAJ za upis studenata u I godinu studija na fakultete Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2019/2020 godini na I, II, i III ciklus studija...

KONKURS/NATJEČAJ za upis studenata u I godinu Trećeg ciklusa studija „SAVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE“, na TFB
Objavljena u Petak, 12.10.2018 u 09:09 u kategorijama Aktualne vijesti, Vijesti, Konkursi | pročitana 2834 puta |

KONKURS/NATJEČAJ za upis studenata u I godinu Trećeg ciklusa studija „SAVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE“, na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću ...

J A V N I K O N K U R S
Objavljena u Ponedeljak, 02.04.2018 u 08:37 u kategorijama Konkursi, Aktualne vijesti, Vijesti | pročitana 2110 puta |

J A V N I K O N K U R S - za ponovni izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika-docent, i izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika-docent (napredovanje) na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću

Javni konkurs za spoljne saradnike na Tehničkom fakultetu, ljetni semestar ak. 2017/2018
Objavljena u Ponedeljak, 22.01.2018 u 12:47 u kategorijama Aktualne vijesti, Konkursi, Vijesti | pročitana 2751 puta |

Javni konkurs za spoljne saradnike na Tehničkom fakultetu, ljetni semestar ak. 2017/2018

Strana 1 od 5 pp12345pp