[ Prijava ]
Silabusi DBBT
Strana 1 od 2 pp12pp
Završni Master rad
Objavljena u Četvrtak, 11.04.2019 u 21:10 u kategorijama Silabusi DBBT | pročitana 118 puta |

Ishodi učenja: Završetkom i odbranom završnog master rada, studenti bi, s jedne strane, trebali demonstrirati visok nivo kompetencija u rješavanju realnih, praktičnih problema iz oblasti studija, čime bi dokazali svoju inženjersku sposobnost, a sa druge strane, osjećaj istraživačkog rada, što ih čin...

Objava naučno-istraživačkog rada
Objavljena u Četvrtak, 11.04.2019 u 20:59 u kategorijama Silabusi DBBT | pročitana 122 puta |

Sadržaj: Izvorni naučni članak je samo prva objava originalnih istraživačkih rezultata, u takvom obliku da se istraživanje može ponoviti, a utvrđene činjenice provjeriti. Mora biti objavljen u naučnom časopisu sa recenzentskim sistemom prihvatanja radova i recenziran. Izvorni naučni članak može biti...

Audio-video produkcija
Objavljena u Četvrtak, 11.04.2019 u 20:46 u kategorijama Silabusi DBBT | pročitana 151 puta |

Sadržaj predmeta: Teoretski dio: Uvod u video. Video formati.gitalno emitiranje signala. Video Pre-produkcija. Video Post-produkcija. Proces kreiranja i dizajniranja multimedijalnih sadržaja. Faze projekta. Zvuk. Elementi multimedije: video - snimanje, montaža i postprodukcija. Elementi multimedijal...

DVB-X sistemi
Objavljena u Četvrtak, 11.04.2019 u 20:36 u kategorijama Silabusi DBBT | pročitana 125 puta |

Sadržaj predmeta: Teoretski dio: Analogno emitiranje signala. Digitalno emitiranje signala. Osnove DVB sistema. Digitalne smetnje. Jačina signala. Kvaliteta signala. Kašnjenje signala. DVB standardi: DVB-S digitalni satelitski sitem za frekvencije do 11/12 GHz. DVB-C digitalni kablovski sistem kompa...

Internet telefonija i televizija
Objavljena u Četvrtak, 11.04.2019 u 20:30 u kategorijama Silabusi DBBT | pročitana 111 puta |

Sadržaj predmeta: Teoretski dio: Osnove telefonske tehnike. Telefonske mreže i njeni dijelovi. Switching. Signalizacija. Raspoloživost Telefonski signal. Vrste kompresora. Wave i parametarski kompresori. Digitalna obrada govornog signala. Upotreba Interneta za prijenos paketa. Internet protokoli za ...

RTV inženjering
Objavljena u Četvrtak, 11.04.2019 u 20:06 u kategorijama Silabusi DBBT | pročitana 51 puta |

Sadržaj predmeta: Teoretski dio: AM radio predajnik: Klasifikacija, sastavne faze AM radio odašiljača, različite vrste modulatora i AM pojačala, antene i sklopovi podudaranja za AM predajnike. Zaštitni uređaji u radio telefoniji, SSB prijenos, radio telegrafski odašiljači, FM predajnik: FM predajnik...

Digitalna obrada slike
Objavljena u Četvrtak, 11.04.2019 u 20:00 u kategorijama Silabusi DBBT | pročitana 65 puta |

Sadržaj predmeta: Teoretski dio: Digitalizirana slika i njene karakteristike. Strukture podataka za obradu i analizu slike. Diskretne linearne transformacije slike (DFT, Diskretna kosinusna transformacija, Karhunen-Leve transformacija, Harova transformacija, Wavelet transformacija). Geometrijske tra...

Multimedijalni TV sistemi
Objavljena u Četvrtak, 11.04.2019 u 14:46 u kategorijama Silabusi DBBT | pročitana 78 puta |

Sadržaj predmeta: Teoretski dio: Izvori multimedija. Postupci kreiranja multimedijskih sadržaja. Multimedijski formati. Modeliranje multimedijske interakcije. Hipermedija. Pregled protokola relevantnih za implementaciju multimedijskih usluga. Standardi za multimedijske komunikacije. Dizajn multimedi...

Bežični i satelitski komunikacioni sistemi
Objavljena u Četvrtak, 11.04.2019 u 14:39 u kategorijama Silabusi DBBT | pročitana 68 puta |

Sadržaj predmeta: Teoretski dio: Modulacijske tehnike osnovnog raspršenog spektra (DSS, FHSS), ortogonalna modulacija sa frekvencijskom podjelom, (OFDM), više ulaza-više izlaza (MIMO). Protokoli višestrukog pristupa (CSMA / CA). Utjecaj različitih bežičnih tehnologija (Bluetooth, WiFi, WiMAX i ZigBe...

HD i 3D televizija
Objavljena u Četvrtak, 11.04.2019 u 14:15 u kategorijama Silabusi DBBT | pročitana 79 puta |

Sadržaj predmeta: Teoretski dio: Uvod u HD i 3D televiziju. HD i 3D televizijski sistemi. HD struktura televizijskih sistema. Generiranje HD i SDI video signala. HD kamere i serveri. HD TV standardi. HDTV i višekanalni audio. HD interfejsi. Paralelni i serijski digitalni HD interfejsi (HDMI, SDI, DV...

Strana 1 od 2 pp12pp