Elektronski zbornik objavljenih radova uposlenika Tehničkog fakulteta za 2014. godinuAutori Naslov rada
BAHRUDIN HRNJICA , FADIL ISLAMOVIĆ , DŽENANA GAČO , MERSIDA MANJGO , SRĐA PERKOVIĆ EXPERIMENTAL DETERMINATION OF FRACTURE MECHANICS PARAMETERS IN ELASTIC
Bahrudin Hrnjica, Fadil Islamović, Dženana Gačo, Zijah Burzić KORIŠTENJE METODE KONAČNIH ELEMENATA PRI ODREĐIVANJU PARAMETARA ELASTO
Dženana Gačo , Nermin Bišćević , Fadil Islamović , Mersida Manjgo , Zijah Burzić , Esad Bajramović THE EFFECT OF COOLING TIME ON THE VALUES OF TOTAL IMPACT ENERGY COMPONENTS
Dženana Gačo, Fadil Islamović, Zijah Burzić, Nermin Bišćević ANALIZA ZAMORA ZAVARENOG SPOJA ČELIKA NN
E. Karabegovic, I. Karabegovic, M. Mahmic, E. Husak HYDROFORMING TECHNOLOGIES
EDVIN BOLIĆ , DŽENANA GAČO , FADIL ISLAMOVIĆ , MERSIDA MANJGO DISCRETIZATION OF THE FINITE ELEMENT NETWORK ALONG THE CRACK LINE IN THE CONCRETE
Ermin Husak, Isak Karabegovic, Milena Đukanovic, Mehmed Mahmic OPTIMIZACIJA STRUKTURA U RAZVOJU MIKRO-ELEKTROMEHANIČKIH SISTEMA
Esad Bajramović , Fadil Islamović , Dženana Gačo , Belma Bajrić UNAPREĐENJE KVALITETA I RAZVOJA PROIZVODA IMPROVEMENT OF QUALITY AND PRODUCT DEVELOPMENT
Fadil Islamovic, Hajro Kofrc, Refik Šahinovic, Belma Bajric SIGURNOSNI PROPISI I OSIGURANJE TRANSPORTA OPASNIH MATERIJA
Fadil Islamović, Dženana Gačo, Esad Bajramović, Mirzet Beganović, Mersida Manjgo STOHASTIČKO I GENETSKO MODELIRANJE KRITIČNOG PRITISKA POSUDA OD KOMPOZITNIH MATERIJALA
Haris Karabegovic, Selma Ramic, Damir Hodzic Technology of crosslaminated timber
Jasna Hamzabegović, Lejla Junuzović Žunić, Mirjana Lenček, Slavica Maksimović ZAINTERESIRANOST LOGOPEDA ZA PROGRAMIRANJE VLASTITIH TERAPIJSKIH APLIKACIJA ZA DISLEKSIJU
Minka Ćehić, Omer Salah Eldien MODELING AND OPTIMIZATION OF FORCE FRACTURE OF PLYWOOD UNDER THE ACTION OF BENDING FORCES
MIRZET BEGANOVIĆ , SRĐA PERKOVIĆ , FADIL ISLAMOVIĆ , BURZIĆ ZIJAH , DŽENANA GAČO THE IMPACT OF THE TYPE AND MODE OF GLASS FIBERS STACKING ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF COMPOSITE MATERIALS
Mirzet Beganović, Fadil Islamović, Atif Hodžić, Esad Bajramović ANALIZA PRIMJENE KRATKIH I DUGIH VLAKANA KOD IZRADE POSUDA POD PRITISKOM OD KOMPOZITNIH MATERIJALA
Smail Klaric , Fadil Islamovic , Esad Bajramovic , Atif Hodžić MANAGING FOR SUSTAINABLE SUCCESS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
Talić Hasan, Minela Karabegović, Atif Hodžić VAKUUMSKO SUŠENJE DRVETA