Elektronski zbornik objavljenih radova uposlenika Tehničkog fakulteta za 2016. godinuAutori Naslov rada
Adnan Ramakić, Amel Toroman SISTEMI KUĆNE AUTOMATIZACIJE TEMELJENI NA UPRAVLJANJU POMOĆU GOVORA
BAHRUDIN HRNJICA, FADIL ISLAMOVIĆ, DŽENANA GAČO, ESAD BAJRAMOVIĆ NUMERICAL CALCULATION OF J
Dženana Gačo, Edvin Bolić, Amel Porić THE IMPORTANCE OF CALCULATION OF STEEL STRUCTURES
Edin Mujčić , Una Drakulić, Merisa Škrgić Closed loop temperature control using MATLAB@Simulink, Real
Edin Mujčić, Aljo Mujčić, Sandra Pajazetović Internet
Edin Mujčić, Dženita Nuhić, Mujo Hodžić Remote Control of Lıghtıng Usıng Programmıng Language Matlab, ZıgBee Technology and PIC18F452 Mıcrocontroller
Edin Mujčić, Una Drakulić The Use of Microcontroler and Android Operating system for Control Matrix Display
Edin MUJČIĆ, Una DRAKULIĆ and Merisa ŠKRGIĆ Advertising LED system using PIC18F4550 microcontroller and LED lighting
Edina Karabegović, Mehmed Mahmić FLEKSIBILNA AUTOMATIZACIJA U SUSTAVIMA OBRADE REZANJEM
Elvis Hozdić, Seid Žapčević, Zoran Jurković, Peter Butala OMOGUĆAVAJUĆE TEHNOLOGIJE ZA STRUKTURIRANJE SOCIJALNO
Ermin Husak, Isak Karabegović MOGUĆI TIPOVI OPTIMIZACIJE ELASTIČNIH SISTEMA
Esad Bajramović, Fadil Islamović, Atif Hodžić UVOĐENJE I IMPLEMENTACIJA BAS EN ISO 22301_2016 U ORGANIZACIJE
Fatka Kulenović, Aladin Crnkić PRIMJENA LOKACIJSKOG PROBLEMA POKRIVANJA SKUPA
Ibrahim Nadarević, Damir Hodžić Sweet chestnut (Castanea sativa) natural characteristics and technical properties
Jasna Hamzabegović, Damir Kalpić, Emina Junuz How to Improve Programming for Novices
Luka PANIĆ, Atif HODŽIĆ, Ekrem NEZIREVIĆ MODERN AND SOPHISTICATED PROCESSES OF 3D VENEER PLYWOOD BENDING
Minka Ćehić ,Salah Eldien Omer
Minka Ćehić, Salah Eldien Omer, Elmasa Aldžić ZAŠTITA NA RADU PRI IZRADI DRVENE KROVNE KONSTRUKCIJE
Minka Ćehić, Salah–Eldien Omer LAMINATED WOOD BEAMS AND THEIR APPLICATIONS
Muslić Lejla, Hodžić Atif Processing of wooden windows on CNC machine center