Elektronski zbornik objavljenih radova uposlenika Tehničkog fakulteta za 2017. godinuAutori Naslov rada
Adnan Felić, Edin Mujčić Synchronization between Arduino based appliance and MATLAB application
Adnan Ramakić, Amel Toroman People identification using Kinect sensor
Amel Toroman, Edin Mujčić Application of industrial PLC for controlling intelligent traffic lights
Atif Hodžić, Milan Jurković, Sanel Gredelj UTJECAJ TEHNOLOŠKIH PARAMETARA OBRADE CILINDRIČNOG BRUŠENJA NA HAOTIČNOST VIBRACIJA
Belma Bajrić, Hajro Kofrc, Fadil Islamović, Refik Šahinović PATENTIBILNOST U BOSNI I HERCEGOVINI SA KOMPARATIVNOM ANALIZOM
Bjelić Aldin , Atif Hodžić UTICAJ IZBORA REZNOG ALATA NA KVALITET OBRAĐENE POVRŠINE MASIVNOG DRVETA
damir hodzic PLANIRANJE EKSPERIMENTA METODOM ANOVA U PROGRAMSKOM JEZIKU R
Dženana Gačo, Bahrudin Hrnjica, Esad Bajramović ZNAČAJ ISPITIVANJA ŽILAVOSTI I ZAMORA KOD ALUMINIJSKI 6xxx LEGURA
Edin Mujčić, Sabina Lonić, Mersa Muminović Programming and experimental analysis of MELFA RV
Edin Mujčić, Una Drakulić UPOTREBA ANDROID OPERATIVNOG SISTEMA I MIKROKONTROLERA ATMEGA2560 ZA UPRAVLJANJE 3D
Edin Mujčić, Una Drakulić Using ZigBee Based Wireless Sensor Networks for Wireless Monitoring of Base Life Functions
Edin Mujčić, Una Drakulić, Merisa Škrgić Smart Parking System Based on Arduino SD Card Ajax Web Server
Ermin Bajramović, Dženana Gačo UTVRĐIVANJE I ISPITIVANJE DEKLARISANIH RASPONA TRAPEZNOG ČELIČNOG LIMA
Ermin Husak, Ahmed Kovacevic, Sham Rane Numerical Analysis of Screw Compressor Rotor and Casing Deformations
Ernes Ćoralić, Damir Hodžić Old watermills in Bosnia and Herzegovina
Esad Bajramović, Fadil Islamović DRUŠTVENA ODGOVORNOST ZA ZAŠTITU OKOLIŠA
Fatka Kulenović, Amel Džanić, Damir Hodžić RJEŠAVANJE PROBLEMA LINEARNOG PROGRAMIRANJA POMOĆU PROGRAMSKOG JEZIKA R I PAKETA LPSOLVEAPI
Hrnjica Sanela, Hodžić Atif The use of CNC machines in development of modern furniture
Irma Dedić, Fatka Kulenović AKTIVNA MREŽNA OPREMA
Jasna Hamzabegović, Damir Kalpić, Budimir Mijović PRIMJENA TELERIK KONTROLE U IZRADI MULTIMEDIJALNOG INTERAKTIVNOG E
Jasna Hamzabegović, Muharem Mušić Iskustvo iz prakse Mogu li se na Nastavničkom fakultetu za informatiku obrazovati developeri obrazovnog softvera
Karabegović E., Šemić E., Poljak J. CONTROL OF HYDROFORMING SYSTEM OF WELDED METAL SHEETS
Minka Ćehić, Zinaida Omerčević PRIRODNI MATERIJALI ZA TOPLINSKU IZOLACIJU ZIDOVA
Redžo Hasanagić, Salah E.Omer, Atif Hodžić 3D VIZUALIZACIJA NAMJEŠTAJA I PROIZVODA OD DRVETA
Sanel Gredelj, Milan Jurković, Fadil Islamović EKSPERIMENTALNO ODREĐIVANJE KORELACIJE IZMEĐU POKAZATELJA HAOSA OBRADNOG SISTEMA I PROCESA OBRADE
Seid Žapčević Proizvodne paradigme i koncepti proizvodnje u pogledu znanja
Talić Hasan, Minka Ćehić GRADNJA DRVENIH KUĆA U BOSNI I HERCEGOVINI