[ Prijava ]
BIOEMIS - Partneri

Univerziteti iz EU

University of Birmingham (UK)
Pierre i Marie Curie University (Francuska)
Univerzitet u Mariboru (Slovenija)
Tampere University of Technology (Finska)Univerziteti u Srbiji

Univerzitet u Beogradu
Univerzitet odbrane
Univerzitet u Kragujevcu
Univerzitet u Nišu


Univerziteta u Bosni i Hercegovini

Univerzitet u Banjoj Luci
Univerzitet u Bihaću
Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Sveučilište u Mostaru


Univerziteti u Crnoj Gori

Univerzite Crne Gore


Ostali partneri

Cikom (Crna Gora)
Klinički centar Kragujevac (Srbija)
Institut "Dr Simo Milošević" (Crna Gora)
Medicinski fakultet, VMA (Srbija)
Commerce doktor Crna Gora (Montenegro)
Ministarstvo prosvjete i sporta u Crnoj Gori (Crna Gora)
Narcis (Srbija)
Nites (BiH)
ORTODENT (Srbija)
Ortokon (Srbija)
Medicinske savez Srbije (Srbija)


Univerzitet u Bihaću