[ Prijava ]
doc. dr. Aida Husetić

Rođena 03.01.1976.u Bihaću. Osnovnu školu i gimnaziju završila u Bihaću. Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu upisala 96/97. godine.
Diplomirala 2002. godine s projektom Simultanog pozorišta pod mentorstvom doc. Nikole Masleja. Postdiplomski studij: Arhitektonske strukture-Linija 2. Suvremeni putevi arhitekture, upisala 2003/04 godine.
Od 2004. god. zaposlena na građevinskom odsjeku Tehničkog fakulteta u Bihaću, na poslovima asistenta; na predmetima iz oblasti arhitektonskog projektovanja, te na odsjeku dizajna na predmetima iz oblasti vizualizacije i metoda prezentacije, dizajna i oblikovanja predmeta od drveta.
Magistrirala na arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 01.07.2010. s temom Univerzalnost u arhitekturi od Le Corbusiera do danas, pod mentorstvom prof.dr. Vjekoslave Sanković- Simčić Izabrana u zvanje višeg asistenta na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću 2010. godine.
Odbranila doktorsku disertaciju ARHITEKTURA U DRUŠTVU SPEKTAKLA, 29.06.2012. godine na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Od 2005. godine obavlja poslove koordinatora nastave na građevinskom odsjeku Tehničkog fakulteta. U decembru 2010. godine izabrana za voditelja građevinskog odsjeka Tehničkog fakulteta u Bihaću.


Edukacija i akademske titule
STEPENNAZIV TEZE
Doktor nauka, disertacijaARHITEKTURA U DRUŠTVU SPEKTAKLA, 29.06.2012. godine na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu
Magistar nauka, teza"Univerzalnost u arhitekturi od Le Corbusiera do danas", 01.07.2010. godine., Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Diplomski studij17.04.2002. god., Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Naučno istraživački rad
Podatke o naučno-istraživačkom radu možete pogledati na sljedećem linku.

Curriculum Vitae (CV)
Detaljni CV možete pogledati na sljedećem linku.

Info blok
  • Objavljeno u kategorijama:PROFESORI
  • Objavio korisnik Webmaster
  • Pročitana 7007 puta