[ Prijava ]
NIR
Objavljene knjige

NASLOV
Mašinski elementi 3
AUTORI
P. Muratović
F. Islamović
B. Šarić

NASLOV
Teorija elastičnosti
AUTORI
I. Karabegović
M. Brezočnik

NASLOV
Mašinski elementi 2
AUTORI
F. Islamović
M. Manjgo

NASLOV
Nacrtna geometrija
AUTOR
B. Hrnjica

NASLOV
Mašinski elementi 1
AUTORI
dr. M. Manjgo
dr. F. Islamović
dr. Dz. Gačo

NASLOV
Primjena drveta u građevinarstvu
AUTORI
Salah - Eldien Omer
Minka Ćehić

NASLOV
MATLAB
AUTOR
Dr. Edin Mujčić dipl.ing.el.

NASLOV
Osnove elektronike
AUTORI
Aljo Mujčić
Edin Mujčić
Nermin Suljanović

Info blok