[ Prijava ]
Odsjeci
Nastavni plan i program - EO II CIKLUS DBBT


I GODINA - I SEMESTAR (II CIKLUS DBBT)


# NAZIV PREDMETA BR. SATI SEDMIČNO BR. SATI U SEMESTRU ECTS OBA./IZB.
P V P V
1. AKUSTIKA I OBRADA AUDIO SIGNALA 2 2 30 30 5 OBAVEZNI
2. HD I 3D TELEVIZIJA 2 2 30 30 5 OBAVEZNI
3. BEŽIČNI I SATELITSKI KOMUNIKACIONI SISTEMI 2 2 30 30 5 OBAVEZNI
4. MULTIMEDIJALNI TV SISTEMI 2 2 30 30 5 OBAVEZNI
5. DIGITALNA OBRADA SLIKE 2 2 30 30 5 IZBORNI
6. RTV INŽENJERING 2 2 30 30 5 IZBORNI
7. INTERNET TELEFONIJA I TELEVIZIJA 2 2 30 30 5 IZBORNI
8. DVB-X SISTEMI 2 2 30 30 5 IZBORNI


I GODINA - II SEMESTAR (II CIKLUS DBBT)


# NAZIV PREDMETA BR. SATI SEDMIČNO BR. SATI U SEMESTRU ECTS OBA./IZB.
P V P V
1. AUDIO-VIDEO PRODUKCIJA 2 2 30 30 5 OBAVEZNI
2. OBJAVA RADA IZ TEME - - - - 5 OBAVEZNI
3. ZAVRŠNI MASTER RAD - - 30 - 20 OBAVEZNI

Info blok