[ Prijava ]
NIR
Objavljene skripte

NASLOV
Inteligentni proizvodni sistemi
AUTORI
I. Karabegović
S. Vojić
D. Hodžić
H. Rošić
E. Husak

NASLOV
Planiranje eksperimenta i eksperimentalne metode
AUTORI
I. Karabegović
M. Brezočnik
S. Vojić
D. Hodžić
H. Rošić
E. Husak

NASLOV
Strojevi za plastično deformisanje
AUTORI
M. Jurković
E. Karabegović
M. Mahmić

Info blok