[ Prijava ]
Nastavno-naučno vijeće

Nastavno-naučno vijeće Tehničkog fakulteta broji 33 člana:


# IME I PREZIME
1. Van.prof.dr Atif Hodžić
2. Red.prof.dr Isak Karabegović
3. Red.prof.dr Fadil Islamović
4. Van.prof.dr Edin Fatkić
5. Van.prof.dr Edina Karabegović
6. Van.prof.dr Dženana Gačo
7. Van.prof.dr Samir Vojić
8. Van.prof.dr Razija Begić
9. Van.prof.dr Mehmed Mahmić
10. Van.prof.dr Edis Softić
11. Doc.dr Aida Husetić
12. Doc.mr Anita Ibukić
13. Doc.dr Minka Ćehić
14. Doc.dr Ekrem Nezirević
15. Doc.dr Irfan Hošić
16. Doc.dr Seid Žapčević
17. Doc.dr Edin Mujačić
18. Doc.dr Fatka Kulenović
19. Doc.dr. Said Pašalić
20. Doc.dr Šefik Behrem
21. Doc.dr Bahrudin Hrnjica
22. Doc.dr Ermin Husak
23. Doc.dr Alma Oračević
24. Doc.mr Dejla Ramić
25. Doc.dr Damir Hodžić
26. mr Aladin Crnkić
27. mr Zijad Mustadanagić
28. mr Bajro Bolić
29. mr Redžo Hasanagić
30. asistent Edvin Bolić
31. asistent Amel Toroman
32. Neila Fetić predstavnik studenata II ciklusa
33. Dino Felić predstavnik studenata I ciklusa

Info blok
Univerzitet u Bihaću