[ Prijava ]
Objavljen u Petak, 26.01.2018 u 08:36, prije 1 godina 1 mjeseci 3 sedmica 3 dana 19 sati 11 minuta 54 sekunde
Obavještenje o organizaciji naučne konferencije FMON

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, u saradnji sa Fakultetom hurnanističklh nauka Univerziteta "Džemal Bijedić" iz Mostara i Udruženjern za modernu historiju iz Sarajeva, organizira naučnu konferenciju pod nazivom "Bosanskohercegovacke naučnice i njihov istraživački rad"....


Više detalja možete pročitati na sljedećem linku: konferencijaFMON.pdf

Info blok
Univerzitet u Bihaću