[ Prijava ]
Nastavni materijali - II CIKLUS DBBT

Akustika i obrada audio signala I SEMESTAR


Nastavni plan i program / Nastavni materijal predmeta Akustika i obrada audio signala
HD i 3D televizija I SEMESTAR


Nastavni plan i program / Nastavni materijal predmeta HD i 3D televizija
Bežični i satelitski komunikacioni sistemi I SEMESTAR


Nastavni plan i program / Nastavni materijal predmeta Bežični i satelitski komunikacioni sistemi
Multimedijalni TV sistemi I SEMESTAR


Nastavni plan i program / Nastavni materijal predmeta Multimedijalni TV sistemi
Digitalna obrada slike I SEMESTAR


Nastavni plan i program / Nastavni materijal predmeta Digitalna obrada slike
RTV inženjering I SEMESTAR


Nastavni plan i program / Nastavni materijal predmeta RTV inženjering
Internet telefonija i televizija I SEMESTAR


Nastavni plan i program / Nastavni materijal predmeta Internet telefonija i televizija
DVB-X sistemi I SEMESTAR


Nastavni plan i program / Nastavni materijal predmeta DVB-X sistemi
Audio-video produkcija II SEMESTAR


Nastavni plan i program / Nastavni materijal predmeta Audio-video produkcija
Objava naučno-istraživačkog rada II SEMESTAR


Nastavni plan i program / Nastavni materijal predmeta Objava naučno-istraživačkog rada
Završni Master rad II SEMESTAR


Nastavni plan i program / Nastavni materijal predmeta Završni Master rad

Info blok
  • Objavljeno u kategorijama:II CIKLUS
  • Objavio korisnik Amel Toroman
  • Pročitana 13350 puta