[ Prijava ]
Doc. dr Redžo Hasanagić

Redžo Hasanagić je rođen u Bihaću 12.10.1988. godine. Osnovnu školu završio u Ćoralićima, a srednju Mješovitu elektrotehničku školu završio u Cazinu 2007. godine. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću upisuje 2007. godine, smjer Drvna industrija. Diplomski studij završava 13.10.2011. godine s prosječnom ocjenom 8.29. Nakon završetka studija 2011 godine, započinje radni odnos u Tvornici parketa Bozzy, obnašajući funkciju od poslovođe odjeljenja do šefa proizvodnje. Akademske 2011/2012, upisuje postdiplomski studij po Bolonjskom programu na Drvno industrijskom odsjeku, smjer Tehnologija na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Magistarski studij završava 2013. 04.09.2014. godine s prosječnom ocjenom 8.21. Magistarski rad pod nazivom „Matematičko modeliranje sile loma na zatezanje elemenata od masivnog drveta produženog sa zupčastim vezom“ je odbranio pod mentorstvom doc.dr. Atifa Hodžića, i stekao zvanje magistar drvne industrije. Od 2016. godine je student doktorskih studija na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, pod nazivom „Savremene proizvodne tehnologije” iz oblasti „Tehnologija obrade drveta“. Doktorski rad pod nazivom „Optimizacija parametra procesa termičke modifikacije konstrukcijskog drveta i njihov uticaj na čvrstoću savijanja i istezanja“ je odbranio 20.10.2020. godine, pod mentorstvom van.prof.dr. Atifa Hodžića, i stekao zvanje doktor tehničkih nauka iz oblasti tehnologije proizvoda od drveta. Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću je zaposlen od septembra 2016. godine kao saradnik u nastavi. Oženjen je i otac jednog dječaka.


Edukacija i akademske titule / Education
STEPEN NAZIV TEZE
Doktor nauka, disertacija
PhD Thesis
„Optimizacija parametra procesa termičke modifikacije konstrukcijskog drveta i njihov uticaj na čvrstoću savijanja i istezanja“
„Optimization of thermal wood modification process parameters and their influence on bending and tensile strength“ 20.10.2020., Tehnički fakultet u Bihaću – Univerzitet u Bihaću.
Magistar nauka, teza
Master Thesis
„Matematičko modeliranje sile loma na zatezanje elemenata od masivnog drveta produženog sa zupčastim vezom“
"Mathematical Modeling of the Fracture Force on the Tightening of Elements of Solid Wood Extension with a Gear Connection" 04.09.2014., Tehnički fakultet u Bihaću – Univerzitet u Bihaću
Diplomski studij
Diploma Thesis
„Analiza tehnoloških procesa izrade u proizvodnji namještaja“
"Analysis of technological processes in production in furniture production" - 13.10.2011., Tehnički fakultet u Bihaću – Univerzitet u Bihaću.

Curriculum vitae
Bosanski:  CV.pdf 
English:     CV-EN.pdf

Info blok
  • Objavljeno u kategorijama:VIŠI ASISTENTI
  • Objavio korisnik Amel Džanić
  • Pročitana 1898 puta